XƯỞNG ỐP LÁT ĐÁ XÂY DỰNG TAM TRINH STONE

Địa chỉ: Số 70 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở Quận Hoàng Mai, Hà nội

Điện thoại: 0904.629.251 – 0941.135.588

Fanpage: Fb/tamtrinhstone

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwn9LYVOF19yPJGi0B8DeEg

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/tamtrinhstone/

Twitter: https://twitter.com/TamTrinhStone

Pinterest: https://www.pinterest.com/tamtrinhstone/

Google My Business: https://tamtrinhstone.business.site/

Tumblr: https://tamtrinhstone.tumblr.com/

About.me: https://about.me/tamtrinhstone

Scoop.it: https://www.scoop.it/u/tam-trinh-stone

Medium: https://medium.com/@tamtrinhstone

Reddit: https://www.reddit.com/user/tamtrinhstone

Blogger: https://tamtrinhstone.blogspot.com/

Google site: https://sites.google.com/site/tamtrinhstone/